Harstad Mandskors hovedside
Harstad Mandskors hovedside


Norges Korforbund

Informasjon

Om Harstad Mandskor

Harstad Mandskors vedtekter (PDF), oppdatert 26.1.2010
Harstad Mandskors tillitsmenn, valgt på generalforsamlingen 26.1.2010
Harstad Mandskors budsjett for 2010, vedtatt på generalforsamlingen 26.1.2010
Harstad Mandskors aktivitetsplan, vedtatt på generalforsamlingen 26.1.2010

Om Tonehuset

Bilde av hovedsalen i Tonehuset.

Norges Korforbund

Harstad Mandskor er tilsluttet Norges Korforbund avd. Troms. På sidene til NK kan du finne mye nyttig informasjon, se her. Noen linker finner du under.

Korhåndboka (gammel versjon)

Kapittel 1 Norges Korforbund

1.0 PLANER

101-Handlingsprogram 2009-2010 (PDF)

1.1 REGELVERK

115-Statutter for hedersbevisninger

1.2 SØKNADER OG RAPPORTER

124-Søknad om fortjenstmedalje

125-Søknad om hederstegn

1.3 KORRAPPORT

131-Korrapport

Kapittel 2 Distriktsledd

2.2 AVTALER

221-Forslag til avtale med kursinstruktør

Kapittel 3 Kor

3.1 REGELVERK

311-Forslag til vedtekter

312-Forslag til retningslinjer for musikkutvalg

313-Forslag til retningslinjer for PR-komité

314-Forslag til retningslinjer for tur/festkomité

3.2 AVTALER

321-Forslag til dirigentavtale

322-Forslag til solist/akkompagnatøravtale

Kapittel 5 Generelt

5.1 ARKIVERING

511-Arkivnøkkel

5.2 PRODUKTER OG AVTALER

521-Avtale med TONO (+ konsertrapport)

527-Regnskapsprogram

5.3 ADRESSER

531-Norsk Korsenter AS - Notehandel

5.4 NORSK KULTURRÅD

541-Støtteordninger

Kapittel 6 Annet

611-Korkonkurranse reglement
612-Korkonkurranse rammebetingelser
620-Landsfestival retningslinjer

 
Denne siden har vært besøkt 21423 ganger.
Webmaster: Bård Mathias Bergersen
Copyright©2011