Historie

Harstad Mandskor ble stiftet den 14. april 1913 etter initiativ av Alfred Bangstad. Korets historie skriver seg tilbake til 1892 idet daværende sogneprest Ingebrigtsen i Trondenes i samarbeid med Joacim Christensen, Sama, sammenkalte en del sanginteresserte til øvelse i korsang.

I 1903 tok lærer J. Christensen initiativet til dannelse av et nytt kor, som fikk navnet Harstad Mandssangerforening. ”Mandskoret har til formål ved dyrking av sang og arbeide for sangens fremme at virke så vel for ædel underholdning som moralsk dannelse.” Med dette fine formålet har koret tilpasset seg samtiden.

Se også egen artikkel i lokalhistoriewiki.